Portfolio > Polaroid Experiments and other weird shit

Polaroid negative scan- "Origami" 2012
Polaroid negative scan- "Origami" 2012
2012