Portfolio > Experiments!

Polaroid transfer on paper bag- "fredman" 2012
Polaroid transfer on paper bag- "fredman" 2012
2012