Portfolio > Polaroid Experiments and other weird shit

Polaroid transfer on paper bag- "fredman" 2012
Polaroid transfer on paper bag- "fredman" 2012
2012